Службові частини мови. Вигук. Варіант 3


    Інструкція
 1. Які частини мови належать до незмінних службових (неповнозначних)?
  Прислівник, прийменник, сполучник, вигук.
  Прислівник, прийменник, сполучник, частка.
  Прийменник, сполучник, частка, вигук.
  Прийменник, сполучник, частка.
  Прийменник, сполучник, вигук.

 2. З'ясуйте, у якому рядку всі сполучники протиставні.
  І, та, ні...ні, що, хоч.
  Не то...не то, або, також, то...то, після того як.
  Але, незважаючи на те що, й, немовбито, якщо.
  Та, й, аби, бо, але.
  А, але, однак, зате, проте.

 3. У якому рядку всі сполучники складні?
  Немов, начебто, однак, тому що, внаслідок того що.
  Якщо, якби, або, щоб, ніби.
  Неначе, нібито, ніж, після того як, бо.
  Проте, для того щоб, як, що, і.
  Зате, але, оскільки, й, раз.

 4. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі частки НІ.
  Ніхто, нівроку, нізвідки, ні з ким, ні сліз.
  Ні один, ніякий, ніщо, нісенітниця, ніколи.
  Нікого, нівкого, ніяк, ні шелесту, ні до чого.
  Ні для кого, ніяковість, ні з чим, анітелень, ні те ні се.
  Нічийому, ні птаха, ніскільки, ніде, нікчемний.

 5. У якому рядку всі частки пишуться через дефіс?
  Як/би, казна/де, аби/хто, немовби/то, коли/сь.
  Поки/що, скинь/но, де/коли, будь/як, ні/хто.
  Як/от, так/то, хтозна/коли, такі/но, сядь/бо.
  Взяв/таки, ну/й, зроби/ж, якби/то, отакий/то.
  Таки/заспівав, будь/коли, де/небудь, ані/скільки, чим/швидше.

 6. З'ясуйте, у якому рядку всі похідні прийменники складаються з двох слів.
  За/винятком, не/зважаючи/на, з/метою, згідно/з, на/випадок.
  На/чолі, в/напрямку, у/ вигляді, під/час, з/поміж.
  Поруч/з, відповідно/до, нарізно/з, за/ради, в/супереч.
  На/відміну/від, у/зв'язку/з, одночасно/з, в/інтересах, що/до.
  Незалежно/від, слідом/за, зважаючи/на, з/за, з/посеред.

 7. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять похідні прийменники?
  Пройти мимо школи, жити нарізно з тобою, зустрітись напередодні року, ростуть навколо, пройти повз школу.
  Сидіти поруч, звернутись за допомогою, зробити за допомогою вимірювань, чудовий край, стояти коло тебе.
  Чудове коло, навколо стояла тиша, відбувається протягом тижня, заскрипіли із протягом, пройти мимо.
  Розташувались близько лісу, жити поруч з нами, сидіти край столу, бігати навколо саду, посадити коло тину.
  Застав коло ставу, граються круг неї, великий круг, стати навпроти батька, сидіти навпроти.

 8. У якому рядку всі сполучники належать до умовних?
  Щоб, затим щоб, незважаючи на те що, бо, через те що.
  Як, якщо, коли б, раз, якби.
  Хоч, дарма, проте, після того як, немов.
  Одначе, нібито, що, чи, але.
  Ніж, мов, немовби, неначе, бо.

 9. У якому рядку всі сполучники пишуться разом?
  Про/те, для того/щоб, в міру того/як, не/зважаючи на те що, тому/що.
  Що/б, за/те, немов/би, як/тільки, в/наслідок того що.
  Ніби/то, а/би, через те/що, так/що, як/що.
  Не/мов, не/мовбито, ніби/то, за/те, після того/як.
  Начеб/то, не/наче, ніби/то, про/те, як/би.

 10. Виберіть рядок, у якому всі частки пишуться окремо.
  Прийшов/би, мов/би, не/гарно, аби/то, ато/ж.
  Ні/хто, аби/хто, де/який, чи/мало, чи/не.
  Мало/не, що/за, прийшов/же, що/то/за, не/говорити.
  Не/шкода, май/же, хоча/б, не/мов/би, хоч/би.
  Наче/б, мало/не, не/мало, не/вже, поки/що.

 11. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?
  Навколо майдану стоять голі верби, але вже над ними гудуть бджоли (Ю. Збанацький).

  Навколо — прислівник, місця дії, незмінний, у реченні — обставина.
  Навколо — прийменник, похідний, вжито із знахідним відмінком.
  Навколо — прийменник, непохідний, вжито з родовим відмінком.
  Навколо — прийменник, похідний (прислівниковий), вжито з родовим відмінком.
  Навколо — прислівник, способу дії, незмінний, у реченні — обставина.

 12. У якому рядку всі слова написано правильно?
  Коли-не-коли, ніколи, не стямно, не той, невесело.
  Нещодавно, неначебто, нерідко, незабаром, не відповідаючи.
  Ненароком, незволікаючи, ніяк, немовбито, не до ладу.
  Нелегко, де не де, не чекаючи, невпинно, незважаючи на.
  Не до вподоби, недосипати, неблизько, а далеко, ні для кого, нівроку.