Службові частини мови. Вигук. Варіант 2


    Інструкція
 1. На які групи поділяють сполучники сурядності?
  Протиставні, з'ясувальні, причинові, часові.
  Єднальні, розділові, допустові.
  Розділові, мети, умовні, порівняльні.
  Єднальні, протиставні, мети.
  Єднальні, розділові, протиставні.

 2. У якому рядку допущено помилку в правописі прийменників?
  З-попід, з-за, незважаючи на, заради, попід.
  В-супереч, навпроти, за винятком, задля, з метою.
  З-посеред, з-поза, з-поміж, посеред, поміж.
  Вздовж, за допомогою, на чолі, навколо, побіля.
  З-під, з-над, обабіч, внаслідок, із-за.

 3. Визначте, у якому рядку всі сполучники порівняльні.
  Немовби, що, щоб, як, хоч.
  Начебто, хай, аби, для того щоб, якщо.
  Неначе, тільки, як, щойно, ледве.
  Немовбито, мов, немов, наче, ніби.
  Як, у зв'язку з тим що, оскільки, тому що, та.

 4. У якому рядку всі слова — частки?
  І, в, на, ані, б.
  Чи, хіба, невже, лишень, справді.
  З, з-понад, чи не, хай, мовляв.
  Із-за, щоб, що, мовби, ніби.
  З-поза, якраз, оскільки, над, якби.

 5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно? Любимо листопад, тому що він жовтневі син, а зимі брат (Народна творчість).
  Тому що — сполучник, підрядний, причиновий, складний.
  Тому що — сполучник, підрядний, умовний, складений.
  Тому що — сполучник, підрядний, причиновий, складений.
  Тому що — сполучник, підрядний, причиновий, простий.
  Тому що — сполучник, підрядний, допустовий, складний.

 6. Визначте, у якому рядку всі похідні прийменники прислівникового походження.
  Довкруги, навкруги, зверх, ззаду, коло.
  Кругом, мимо, назад, насупроти, кінець.
  Нарізно, напередодні, поруч, поряд, за винятком.
  Поверх, незважаючи на, незалежно від, з метою, одночасно з.
  Близько, всупереч, відносно, вздовж, довкола.

 7. У якому рядку прийменник разом з іменниковою формою вказує на напрям дії?
  Кинути у воду, занести в кімнату, скотився з гори, звернутись до глибини віків, виконати до вечора.
  Простяглась від неї, тяглися вздовж тину, випливав з-за хмар, попрямував до дупла, зробити задля тебе.
  Бити із скали, тяглася від сходу, спадала до Дніпра, тяглася вздовж узбережжя, йти до школи.
  Росте при дорозі, йти до лісу, бігти з братом, подарунок для брата, виконати згідно з планом.
  Розташуватись довкола лісу, сидить посеред стежки, бігти до дому подруги, стояти обабіч залізниці, бути поруч з братом.

 8. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі прийменників.
  З-над, понад, попід, з-попід, поряд.
  Заради, в напрямку до, за винятком, посеред, з-за.
  На випадок, незважаючи на, з метою, впродовж, з-під.
  Посеред, з-посеред, завдяки, згідно з, з-поміж.
  За для, всупереч, вздовж, опріч, щодо.

 9. У якому рядку всі слова є сполучниками мети?
  Бо, тому що, через те що, щоб, якби.
  Щоб, для того щоб, аби, щоби.
  Якщо, якби, коли, ледве, дарма що.
  Хоч, незважаючи на те що, хай, у зв'язку з тим що.
  Оскільки, немовбито, щоби, як, мов.

 10. У якому рядку всі слова — частки?
  Якраз, майже, проте, якщо, але.
  Саме, якраз, так, еге, би.
  Приблизно, ух, фу, і, й.
  Нехай, ой, ох, овва, щоб.
  Не, ні, ані, ого, ледве.

 11. У якому рядку допущено помилку в правописі вигуків?
  Ой-ой, їй-Богу, їй-бо, вйо, допобачення.
  Ку-ку, овва, добридень, ш-ш-ш, агов.
  Ну-ну, алло, му-у-у, ій-право, будь ласка.
  Ках-ках-ках, цабе, ха-ха, а-а-а, тарах.
  Ляп-ляп-ляп, кру-кру, на добраніч, от тобі й на, оце так.

 12. Визначте, у якому рядку всі слова належать до службових частин мови.
  Крім, для, щоб, але, чийсь.
  Незважаючи на, ради, чи...чи, і, самий.
  Опріч, задля, або, через те що, щось.
  Окрім, заради, хоч, хіба що, невже.
  Всупереч, з-поміж, мовляв, мов, мовити.