Службові частини мови. Вигук. Варіант 1


    Інструкція
 1. У якому рядку визначення сполучника правильне?
  Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв'язку частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними.
  Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв'язку однорідних членів речення.
  Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв'язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними.
  Сполучник — службова незмінна частина мови, яка вживається для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними.
  Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

 2. У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?
  Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.
  З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.
  За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.
  В/продовж, що/до, з/метою, за/допомогою, по/серед.
  Незалежно/від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.

 3. Вкажіть, у якому рядку всі сполучники розділові.
  Через те що, чи...чи, проте, хай, і.
  Ніби, чи, хоч, бо, для того щоб.
  Або, чи, або...або, чи...чи, не то...не то.
  Що, або...або, аби, ледве, але.
  Як, то...то, оскільки, дарма, а.

 4. У якому рядку всі слова з часткою НЕ пишуться окремо?
  Не/добачати, не/вдаха, не/виконання, не/густо, не/співав.
  Не/задовільно, не/помітно, не/терпеливий, не/покоїтися, не/ти.
  Не/підготовлений, не/від/нас, не/зручно, не/порядок, не/роба.
  Не/далека, а близька, не/від/мене, не/ловлю, не/сім, не/прийшовши.
  Не/вільний, не/воля, не/заважай, не/ходи, не/ук.

 5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?
  Близько, зараз отут, дихала холодною вогкістю річка, хоч її не видно було у пітьмі (М. Коцюбинський).

  Хоч — частка, модальна (видільна).
  Хоч — сполучник, підрядний, допустовий, простий.
  Хоч — частка, модальна (уточнювальна).
  Хоч — сполучник, підрядний, допустовий, складний.
  Хоч — сполучник, підрядний, причиновий, простий.

 6. У якому рядку всі слова належать до службових частин мови?
  Як же, щоб, нібито, хай, ніхто.
  Хоч, ледве не, уже, з-за, ледве-ледве.
  Мов, як, крім, задля, колись-то.
  Хіба, як-от, ні від кого, наче, дарма що.
  Од, чи, не то...не то, однак, але.

 7. У якому рядку прийменник разом з іменниковою формою вказує на час дії?
  Прийти перед обідом, працювати після вечері, трапилось по весні, працювати від понеділка, читати з вівторка.
  Зустрітись після свята, розмовляти на перерві, сидіти на горі, трудитись до понеділка, трудитись задля миру.
  Відправитись через годину, статися між 10 і 12 годинами, працювати по дві години, зробити за годину, сховатись у лісі.
  Пам'ятати з дитинства, виконати до вечора, працювати з обіду, йти протягом дня, не з'явитись через хворобу.
  Пам'ятати від дня народження, зустрітись через тиждень, трапилось за місяць, чинити відповідно до закону, залишити після себе.

 8. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі прийменників.
  Не зважаючи на, з метою, задля, посеред, з-поміж.
  Внаслідок, з-перед, з-поза, з-поміж, заради.
  Поміж, окрім, навкруги, поруч з, із-за.
  З-посеред, з-над, незалежно від, за винятком, всупереч.
  Попід, понад, попри, поперед, з-попід.

 9. У якому рядку всі сполучники сурядні?
  Аби, для того щоб, як, начебто, якщо.
  Оскільки, що, щоб, й, та.
  А, але, теж, або, чи.
  Бо, тому що, зате, хай, ні...ні.
  Коли, тільки, ледве, проте, щойно.

 10. Вкажіть, у якому рядку всі слова з часткою НЕ пишуться разом.
  Не/міч, не/читаючи, не/підготовлена робота, не/добачати, не/покоїтися (турбуватися).
  Не/той, не/зчутися, не/хотя, не/жаль, не/весело.
  Не/здужати, не/абияк, не/славити (ганьбити), не/абихто, не/втямки.
  Не/повага, не/виконаний план, не/залишилося, не/співали, не/стямно.
  Не/активний, не/повторна, не/зважай, не/відвідує, не/той.

 11. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова виконано правильно?
  Від берега, під вербами, вода була наче зеленаста (М. Коцюбинський).

  Наче — сполучник, підрядний, порівняльний, простий.
  Наче — сполучник, підрядний, порівняльний, складний.
  Наче — частка, модальна (висловлення сумніву, непевності).
  Наче — частка, модальна (видільна).
  Наче — сполучник, підрядний, з'ясувальний, простий.

 12. У якому рядку всі сполучники складні?
  Щоб, немов, ніж, якби, раз.
  Якщо, теж, також, бо, немовби.
  Аніж, мовби, тобто, наче, хоч.
  Начебто, цебто, щоб, буцімто, але.
  Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.