Числівник. Варіант 3


    Інструкція
 1. Виберіть рядок, у якому всі слова є числівниками.
  Один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга.
  Чотири, десять, п'ять, шість, вісім.
  Два, двоє, двійко, двійка, дванадцять.
  Три, трійка, троє, тринадцять, тридцять.
  П'ять, п'ятірка, п'ятий, п'ятеро, п'ятнадцять.

 2. У якому реченні виділене слово — порядковий числівник?
  Підкинули іще одне поліно, воно стріляло, схоплене вогнем (А. Головко).
  Він у цій кузні — з дванадцяти років (А. Головко).
  Розмір, неначе химерна хвиля, розбивається об кожну малу перешкоду, ви даремно шукали б у ньому дев'ятого валу (Леся Українка).
  Дві берези біля двору поклонилися до ніг (А. Малишко).
  П'ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів (А. Малишко).

 3. Як змінюються кількісні числівники?
  За відмінками.
  За числами, родами, відмінками.
  Тільки за числами.
  Тільки за родами.
  За числами і відмінками.

 4. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито у формі орудного відмінка?
  Одним, двома, трьома, чотирма, п'ятьма.
  П'ятистам, двомастами, трьома, чотирьох, шістьом.
  Десятьма, одинадцятьма, тринадцятьма, чотирнадцятьма, дванадцятьма.
  Двомастами, трьомастами, чотирмастами, п'ятьмастами, шістьмастами.
  Сорока, ста дев'яноста, п'ятдесятьма, шістдесятьма.

 5. З'ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Щастя — те ж саме, що правда. Не існує половини, трьох чвертей, дев'яти десятих правди, — в такому випадку одна десята буде брехнею і вся правда рушиться в прірву (Л. Первомайський).

  Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, складений, кількісний, дробовий, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.
  Одна десята — числівник, початкова форма — одної десятої, простий, порядковий, вжито в родовому відмінку, в реченні — додаток.
  Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, складений, порядковий, вжито в місцевому відмінку, в реченні — додаток.
  Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, простий, кількісний, вжито в називному відмінку, в реченні — додаток.
  Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, кількісний, у реченні — означення.

 6. У якому рядку всі числівники належать до незмінних?
  Півтораста, півтора, мало, двійко, трійко.
  Чимало, четвірко, обидва, четверо, кілька.
  Декілька, кільканадцять, шестеро, двоє, сто.
  Мільйон, мільярд, нуль, тисяча, один.
  Немало, багато, небагато, скільки, ніскільки.

 7. Як відмінюються кількісні дробові числівники?
  Перша частина — як кількісний числівник, друга — як порядковий.
  Тільки останнє слово.
  Як іменник.
  Як прикметник.
  Як порядкові числівники.

 8. Визначте розряд за значенням і групу за складом виділеного числівника.
  Чоловіче мій, запрягай коня!
  Це не кінь, а змій, — миготить стерня.
  Доберемося за три годиночки
  За стонадцять верст до родиночки (Л. Костенко).

  Порядковий, простий.
  Кількісний, ціле число, простий.
  Кількісний, складений.
  Кількісний, збірний.
  Кількісний, дробовий.

 9. У якому реченні всі виділені слова — числівники?
  Кінне поле, що ти з нами коїш? —
  І мені роз'ятрена душа.
  І мені болять ой триста коней,
  триста коней ще й одне лоша (Б. Нечерда).
  Один балакає про вітер, другий — про млин (Народна творчість).
  Коли двоє ворогують, то обоє завинили (Народна творчість).
  «Я ненадовго, чуєте, мамо? Не зачиняйте воріт!» Не здивувалась — колись так само було їй сімнадцять літ... (О. Орач)
  Один собака довго не гавкає (Народна творчість).

 10. Вкажіть, у якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі місцевого відмінка.
  На одному, на однім, на двох, на трьох, на чотирьох.
  Одному, однієї, двом, трьох, чотирьох.
  Вісім, дев'ять, сто, сорок, триста.
  Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот.
  Сорока, ста, двадцяти, тридцяти, восьми.

 11. У якому рядку допущено помилки в правописі числівникових форм?
  Шістдесятьох, семистам, п'ятдесяти, обом, мільярдом.
  Тридцяти, сімнадцятьох, тисячею, восьмисот, одинадцяти.
  Сімдесятьма, сорока, тринадцятьома, двох, багатьма.
  П'ятдесяти, ста, дев'ятисот, мільйону (Р. в.), чотирьма.
  Чотирнадцятьма, одного, чотирьохсот, двомастами, десятьох.

 12. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним типом?
  Одинадцять, вісім, двадцять, сім, сто.
  П'ятсот, сімсот, дев'ятсот, триста, три.
  П'ятдесят, сімдесят, вісімдесят, шістдесят, дев'яносто.
  П'ять, п'ятеро, тридцять, тридцятеро, один.
  Два, три, чотири, кілька, четверо.