Числівник. Варіант 2


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому реченні всі виділені слова є числівниками.
  Одне поліно і в печі не горить, а два горять і в полі (Народна творчість).
  Стулились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський).
  У старого Лук'яна Хомутенка сімеєчка: він з жінкою та восьмеро дітей (Г. Тютюнник).
  У хвіртку пара за парою ввійшли дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат (Ю. Смолич).
  Обидва хлопці і цього року, як здали останнього екзамена в університеті, поїхали на село (Б. Грінченко).

 2. У якому рядку всі числівники прості за будовою?
  Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п'ятдесят вісім, дев'яносто один.
  Сто три, п'ятсот вісім, сімдесят п'ять, шістсот два, двісті чотирнадцять.
  Шістдесят дев'ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три, дев'яносто сім.
  Один, сто, тисяча, чотири, десять.
  Шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев'ять, дев'ятсот один, сорок вісім.

 3. У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі давального відмінка?
  Сорока, дев'яноста, ста, шести, на п'ятьох.
  Одному, п'ятьом, п'ятдесятьом, двомстам, обом.
  Тисячі, мільйона, мільярда, обох, п'ятисот.
  Десяти, двадцяти, тридцяти, сорока, шістдесятьма.
  П'ятисот, шестисот, семисот, восьмисот, дев'ятисот.

 4. Виберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками.
  З першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три професори, восьмеро учнів.
  Чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам.
  Півтораста карбованців, дев'ятеро ножиць, п'ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, одна ціла і вісім десятих метра.
  Півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити.
  П'ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п'ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє друзів.

 5. З'ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Стоїть пані, чепуриться,
  Бо вдягла сорочок триста (Народна творчість).

  Триста — числівник, початкова форма — триста, складений, кількісний, дробовий, вжито у називному відмінку, в реченні — обставина.
  Триста — числівник, початкова форма — триста, простий, порядковий, збірний, вжито в орудному відмінку, в реченні — обставина.
  Триста — числівник, початкова форма — трьохсотий, простий, порядковий, вжито у родовому відмінку, в реченні — обставина.
  Триста — числівник, початкова форма — триста, складний, кількісний, ціле число, вжито у знахідному відмінку, в реченні разом з іменником — додаток.
  Триста — числівник, початкова форма — триста, простий, кількісний, дробовий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — обставина.

 6. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?
  Сорок, дев'яносто, сто, дев'ятнадцять, двадцять.
  Сім, сімнадцять, вісім, вісімнадцять, мільйон.
  Сімсот, вісімсот, дев'ятсот, триста, одинадцять.
  Два, три, чотири, кілька, двоє.
  Троє, четверо, шестеро, п'ятеро, двадцятеро.

 7. Вкажіть, у якому рядку всі числівники мають однакову будову.
  Два, двадцять два, двадцятип'ятитисячний, двоє, тридцять шість.
  П'ятнадцять, сорок три, другий, сотий, трійка.
  Вісімсот, дев'ятнадцять, шістсот, дев'яностий, вісімка.
  Мільярд, трьохсотий, вісімсот двадцять, сім, п'ятий.
  Нуль, тисяча, три, десять, сто.

 8. У якому рядку всі кількісні числівники — збірні?
  Два, три, чотири, п'ять, десять.
  Двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро.
  Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять.
  Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.
  Двісті, триста, чотириста, вісімсот, дев'ятсот.

 9. Як відмінюються числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд?
  Як іменники.
  Як прикметники.
  Як кількісні числівники.
  Як порядкові числівники.
  Не відмінюються.

 10. Виберіть рядок, у якому не всі кількісні числівники вжито у формі родового відмінка.
  Ста, двох, п'яти, восьми, десяти.
  Одинадцяти, дванадцяти, тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцяти.
  Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот.
  Сорока, дев'яноста, двомстам, семистам, п'ятдесяти.
  Двадцяти, тридцяти, тисячі, шістдесяти, сімдесяти.

 11. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?
  Дванадцять, одинадцять, двадцятеро, шістнадцятеро, одинадцятий.
  Сімнадцять, тринадцять, двадцять, сім, сімсот.
  П'ять, вісім, дев'ятнадцять, десятеро, сто.
  Шість, сімнадцять, дев'ять, чотирнадцять, п'ятнадцятеро.
  Шістнадцять, вісімнадцять, тридцять, шестеро, двоє.

 12. Визначте розряди за значенням і групу за складом виділеного числівника.
  Двоє незнайомих Сагайді бійців, сидячи під деревом, мирно бесідували (О. Гончар).

  Порядковий, простий.
  Кількісний, ціле число, простий.
  Кількісний, складений.
  Кількісний, збірний, простий.
  Кількісний, дробовий.