Числівник. Варіант 1


    Інструкція
 1. Продовжте речення: «Числівник — це частина мови, яка виражає...».
  ...дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?
  ...назву предмета і відповідає на питання хто? що?
  ...число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?
  ...ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? чиї?
  ...предмети, ознаки, але не називає їх.

 2. У якому рядку всі числівники є кількісними?
  Перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий.
  Десять, одна десята, десятеро, сорок один, сто двадцять.
  Одинадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий, сімнадцятий, дев'ятнадцятий.
  Тридцять перший, сороковий, п'ятдесят четвертий, двадцять восьмий, тридцятий.
  Двохсотий, трьохсотий, трьохтисячний, п'ятимільярдний, чотирьохсотий.

 3. Зазначте, який порядковий числівник відмінюється, як прикметник м'якої групи.
  Другий.
  Восьмий.
  Четвертий.
  П'ятий.
  Третій.

 4. У якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі давального відмінка?
  Двадцятого, тридцятого, сорокового, п'ятдесятого, шістдесятого.
  Одинадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим, шістнадцятим.
  П'ятдесятого, шістдесятого, сімдесятого, вісімдесятого, дев'яностого.
  Сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, тисячний.
  Першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому.

 5. З'ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Один баранець пасе тисячу овець (Народна творчість).

  Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, простий, кількісний, означає ціле число, вжито у знахідному відмінку, в реченні разом з іменником — додаток.
  Тисячу — числівник, початкова форма — тисячний, складений, порядковий, вжито у знахідному відмінку, в реченні — обставина.
  Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, простий, кількісний, збірний, вжито у знахідному відмінку, в реченні — обставина.
  Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, складений, кількісний, дробовий, вжито у знахідному відмінку, в реченні — обставина.
  Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, простий, порядковий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — обставина.

 6. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?
  Сімнадцять, п'ять, двадцять, шість, сорок.
  Сімсот, вісімсот, дев'ятсот, триста, шістсот.
  Сто, сорок, дев'яносто, сороковий, сотий.
  Два, три, чотири, троє, чотирнадцять.
  Одинадцять, дванадцять, вісімнадцять, тридцять, кілька.

 7. У якому рядку всі слова — числівники?
  Обидва, семеро, вісімдесят шість, одна третя, потроїти.
  Три, тринадцятий, трійка, тридцять п'ять, одна ціла і сім десятих.
  П'ять, двадцять третій, тридцятеро, вдвоє, півтораста.
  Двоє, двадцятий, двадцятитисячний, нуль, півтора.
  Сто сорок один, восьмисотий, троє, стодвадцятиметровий, трьохмільйонний.

 8. Вкажіть, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.
  Двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро.
  Одна десята, п'ятдесят, п'ятсот, дев'ять, шістдесят сім.
  Другий, сорок третій, дев'яностий, двісті тридцять сьомий, шостий.
  Десять, двадцять, тридцять, сорок, сімдесят.
  Чотирнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, триста двадцять, сто.

 9. Як відмінюються кількісні складені числівники?
  Як іменник.
  Як прикметник.
  Перше слово відмінюється як кількісний числівник, інші — як порядкові.
  Відмінюється тільки останнє слово.
  Відмінюється кожне слово.

 10. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито в давальному відмінку?
  Трьом, п'яти, п'ятьом, шістьом, семи.
  Сімом, восьми, вісьмом, двомстам, трьомстам.
  Двадцяти, тридцяти, сорока, ста, п'ятистам.
  П'ятдесяти, двома, сьома, шести, десяти.
  Дев'яноста, чотирьом, одному, сімдесяти, двомстам.

 11. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Один біжить, другий лежить, третій кланяється (Народна творчість).

  Третій — числівник, початкова форма — третій, простий, кількісний, вжито у родовому відмінку, в реченні — підмет.
  Третій — числівник, початкова форма — три, простий, кількісний, збірний, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.
  Третій — числівник, початкова форма — третій, складений, порядковий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — підмет.
  Третій — числівник, початкова форма — три, простий, порядковий, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.
  Третій — числівник, початкова форма — третій, простий, порядковий, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.

 12. Визначте відмінок числівників двомастами, п'ятьмастами, п'ятьомастами, сорока, дев'яноста.
  Родовий.
  Давальний.
  Знахідний.
  Місцевий.
  Орудний.