Будова слова і словотвір. Варіант 2


    Інструкція
 1. Вкажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі.
  Радісний, радісно, радісному, радісна, радісними.
  Нести, несу, несеш, несуть, несем.
  Дорога, на дорозі, доріженька, дороги, дорожити.
  Світлий, ясний, погожий, гарний, добрий.
  Садити, садок, саджанці, сад, садівник.

 2. Виберіть рядок, у якому всі слова є формами одного слова.
  Веселий, веселіший, найвеселіший, веселому, веселі.
  Весна, весняний, веснянка, провесна, весніти.
  Мова, прамова, мовити, мовлення, замовити.
  Ходити, хід, бігати, біг, вхід.
  Коса, косити, покосити, кошу, покоси.

 3. У якому рядку всі слова мають нульове закінчення?
  Берег, кіт, блок, вечір, піч.
  Твердий, вузький, поганий, дорогий, холодний.
  Вгору, по-українськи, вліво, добре (прислівник), чесно.
  Можливий, вільний, великий, день, хмара.
  Люди, вода, темінь, дзеркало, тьма.

 4. Вкажіть рядок, у словах якого виділено основу.
  На/біг/ти, /греч/аники, /верх/овина, /голуб/ка, /весн/увати.
  /Вітр/ильник, /вітр/ило, /вітер/, /вітр/ильний, /вітр/яний.
  /Вір/а, /вір/ний, /він/нісінький, з/вір/итися, /вар/тість.
  /Зірк/овий, перед/гроз/овий, об/мін/, /колос/ковий, /зор/овий.
  /Зірков/ий, /передгрозов/ий, /обмін/, /колосков/ий, /зоряниц/я.

 5. У якому рядку всі слова мають суфікс?
  Сміливий, мужній, синій, малий, великий.
  Темнуватий, лісник, стільчик, митник, гарнесенький.
  Праліс, провесна, прадід, перехід, захід.
  Слід, сніг, сад, дім, крик.
  Хліб, лисий, гарний, сірий, ніч.

 6. Визначте, у якому рядку всі слова побудовані за схемою префікс + корінь + суфікс + закінчення.
  Лісництво, лісник, лісовий.
  Вліво, направо, дочиста.
  Мудрий, хитрий, молодий.
  Зашироко, завеликий, тихенько.
  Прочитання, підземний, прикарпатський.

 7. Продовжте речення: "Закінчення - це..."
  ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.
  ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне занчення і служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні.
  ...значуща частина слова, яка стоїть після кореня.
  ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.
  ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.

 8. Виберіть слово з префіксом ПРЕ-.
  Пр...азовський.
  Пр...клеїти.
  Пр...горіти.
  Пр...кумедний.
  Пр...карпатський.

 9. Вкажіть рядок, у якому всі слова мають два корені?
  Український, електричний, творчий, стійкий, глибокий.
  Українознавство, електротехніка, законотворчість, жаростійкість, глибокошановний.
  Знавець, техніка, закон, жар, шанувати.
  Довідник, перетворення, дослідник, творець, високоерудований.
  Розсердитись, супутник, придорожній, віковічність, надвечір'я.

 10. У якому рядку всі слова не мають закінчення?
  Добрий, стіл, колібрі, чай, світанок.
  Кенгуру, метро, кислиці, праця, калачі.
  Зранку, мовчки, стиха, спозаранку, вчора.
  Стіл, кінь, ніч, підпишуть, ніж.
  Рік, заробіток, сходження, підземний, місце.

 11. Яке слово відповідає схемі "префікс + корінь + суфікс + суфікс"?
  Зернозбиральний.
  Щасливий.
  Предобрий.
  Тихіше.
  По-козацькому.

 12. Продовжте речення: "Форма слова - це...".
  ...змінна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.
  ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.
  ...частина слова без закінчення.
  ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення спільнокреневих слів.
  ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.