Будова слова і словотвір. Варіант 1


    Інструкція
 1. Вкажіть рядок, у якому подано форми одного слова.
  Спів, співати, співак, співачка, заспівати.
  Співаю, співаєш, співає, співаєте, співаємо, співають.
  Пісня, пісенний, пісняр, пісняри, пісенька.
  Малий, малюк, маленький, мініатюрний, мініатюра.
  Довгий, високий, великий, довжелезний, довгенький.

 2. У якому рядку всі слова спільнокореневі?
  Широкий, широкого, широкому, широким, широкі.
  Високий, вищий, найвищий, височезний, височенький.
  Птах, пташиний, птахом, пташине, птахи.
  Везу, везеш, везете, буду везти, везуть.
  Колосок, колос, заколоситися, колосковий, колоситися.

 3. Виберіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення.
  Сіль, ряд, слово, тема, птах.
  Кіно, пальто, вікно, село, місто.
  Сонце, вершки, ножиці, давно, батько.
  Кафе, таксі, леді, метро, колібрі.
  Піч, кінь, біг, захід, пень.

 4. У якому рядку правильно виділено корені в словах?
  Без/лад/, /лагід/ний, /помил/ка, /сильн/ий, /хорош/ий.
  /Біл/іти, ви/вод/ити, /бриз/кати, /син/ій, /корен/і.
  /Прав/о, /правн/ик, /добр/о, /добр/ий, /добреньк/ий.
  /Весел/ий, /веселк/а, /весел/ити, /весел/ість, ве/селун/.
  /Душ/итися, /видуш/ений, /дух/, /душ/евність, /задуш/ливий.

 5. У якому рядку всі слова мають префікс?
  Кореневий, миролюбний, вмовити, вниз, вогняний.
  Вмістити, вогнище, вгору, вовк, влітку.
  Премудрий, перебігти, архіскладний, немолодий, завеликий.
  Добитися, добренько, доопрацювати, дорожити, допрати.
  Березовий, сіруватий, сіренький, стінний, учнівський.

 6. Визначте, у якому рядку всі слова побудовані за схемою корінь + закінчення.
  Річка, стежинка, стежина, ріка, дорога.
  Дошкільний, дочка, дочитати, дочекатися, дочути.
  Маленький, дрібниця, дрібнюсінький, малюсінький, дрібний.
  Стеля, поема, квадрат, друзі, світлий.
  Дроворуб, дворовоз, дроворіз, дровонос, дровозаготівельник.

 7. Продовжте речення: "Основа слова - це..."
  ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення і служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні.
  ...частина слова без закінчення, що виражає його лексичне значення.
  ...слова зі спільним коренем, але різними лексичними значеннями.
  ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.
  ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

 8. У якому рядку всі слова змінні?
  Вранці, горобці, чудо, піч, книга.
  Страшно, вітер, телевізор, метро, сіль.
  Радість, синь, кінь, гай, стіл.
  Таксі, підпис, підтримка, зошит, текст.
  Вікно, добро, надворі, калиновий, сумно.

 9. Яка морфема виражає загальне лексичне значення слова?
  Закінчення.
  Суфікс.
  Префікс.
  Корінь.
  Постфікс.

 10. Яке слово має префікс З-?
  ...формувати.
  ...питати.
  ...кривдити.
  ...робити.
  ...тиснути.

 11. Виберіть слово, у якому є префікс і суфікс.
  Безкрилий.
  Безкровний.
  Крилатий.
  Безлад.
  Воленька.

 12. У якому рядку всі слова мають нульове закінчення?
  Довіра, ґрунт, вільний, вірнісінький, днина.
  Випас, вихід, забіг, вітер, малюнок.
  Читала, світило, їхали, відвідала, знайшли.
  Слухання, знання, зірковий, колиска, любисток.
  Далеко, довіку, верхи, погано, пішки.