Заповіт


Заповіт - документ, у якому викладено волевиявлення заповідача щодо розпорядження належним йому майном або частиною майна одній чи кільком особам як таким, що входять або не входять до кола законних спадкоємців, державі або конкретним організаціям на випадок його смерті.
Заповіт містить такі реквізити:
- назва виду документа;
- місце укладання;
- дата;
- текст (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання укладача, його розпорядження);
- підпис укладача;
- відмітка про виконання документа і скерування його до справи (посвідчення на заповіті нотаріусом підпису укладача, реєстраційного номеру заповіту, стягнення державного боргу; кількість примірників заповіту; підпис нотаріуса);
- печатка.

Зразок

Заповіт

Місто Iвано-Франківськ, двадцять сьомого березня дві тисячі третього року, 12.00 година. Я, Iваненко Андрій Сергійович, який мешкає у м. Iвано-Франківську на вулиці Т.Шевченка, 125, цим заповітом на випадок своєї смерті даю такі розпорядження: 1. Усе своє майно, яке на день смерті належатиме мені, заповідаю своїй дружині Iваненко Наталії Григорівні. 2. Гроші, які зберігаються на моєму рахунку в банку “Фінанси і кредит” м.Iвано-Франківська, заповідаю поділити порівну між моїми дітьми Iваненко Тамарою Андріївною й Iваненком Марком Андрійовичем. Зміст статей 534, 535 Цивільного кодексу України мені пояснено. (підпис) Посвідчення на заповіті: 27 березня 2003 року цей заповіт посвідчено мною, Коваленком А.Л., державним нотаріусом Iвано-Франківської державної нотаріальної контори. Заповіт підписано власноручно Iваненком Андрієм Сергійовичем у моїй присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено. Зареєстровано за № 34. Стягнено державного мита на 5 грн. Заповіт складено й підписано у 3 (трьох) примірниках: один залишається у справах Iвано-Франківської державної нотаріальної контори, два примірники видано заповідачеві. Державний нотаріус (підпис) А.Л.Коваленко (печатка)