Замовлення


Замовлення - офіційне подання, яке містить вимогу на що-небудь.
Замовлення оформлюється переважно на бланку, де реквізитами виступають:
1) назва структурного підрозділу;
2) назва виду документа;
3) заголовок до тексту;
4) дата складання;
5) адресант (назва підприємства, поштова адреса, телефон, факс; назва особи, уповноваженої на вирішення питань за угодою; розрахунковий рахунок; номер МФО, номер валютного рахунку);
6) текст (мета замовлення, прохання виконати певні операції; термін та умови дії замовлення);
7) підписи (керівника і бухгалтера).

Зразок

 
Івано-Франківське відділення Національного банку України
Замовлення на купівлю іноземної валюти Від 14 лютого 2003 року

Назва підприємства фірма “Фокстрот” Поштова адреса 76000, Івано-Франківськ, вул.Юності, 158 Телефон 75-86-34 Факс (012) 3486519 П.І.Б .особи, уповноваженої на вирішення питань Козачук Ірина Тимофіївна Розрахунковий рахунок у гривнях № 375 у банку “Фінанси і кредит” Номер МФО 2854 Номер валютного рахунку 648 у банку “Аваль” Мета використання валюти для купівлі приміщення під фірму “Фокстрот” Доручаємо Івано-Франківському відділенню Національного банку України від нашого імені і за наш рахунок угоду на купівлю коштів в іноземній валюті за таких умов сума купівлі становитиме 20000 доларів, сума купівлі у гривнях 100000. Термін дії замовлення до 13 червня 2003 року. У разі укладення угоди зобов’язуємось перерахувати еквівалент купленої іноземної валюти у гривнях за курсом, указаним в поданій заяві, і комісійну винагороду за проведення угоди в розмірі 10%. Директор фірми (підпис) В.М.Іванов Бухгалтер (підпис) О.М.Бойко