Закон


Закон - це встановлені найвищим органом державної влади загальнообов’язкові правила, які мають юридичну силу.
Реквізитами закону є:
1) державний герб;
2) назва виду документа;
3) заголовок до тексту;
4) текст;
5) дата;
6) індекс;
7) місце видання.

Зразок

Закон України Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік
Стаття 1. Встановити з 1 січня 2003 року розмір мінімальної заробітної плати 185 гривень на місяць, а з 1 липня 2003 року – 237 гривень на місяць. Стаття 2. Кабінету Міністрів України: у місячний термін внести на затвердження Верховної Ради України обсяги додаткової дотації місцевим бюджетам на підвищення мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери; до 1 березня 2003 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про поетапне наближення розміру мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму та про внесення змін до законів України, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальна заробітна плата. Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року. 26.12.02 № 372-IV м. Київ Президент України Л.Кучма Урядовий кур’єр. – 2003. – № 3. – С. 5.