Висновок


Це документ, у якому уповноважені особи, комісія або установа викладають свої зауваження, оцінки, рішення щодо окремого питання.
Висновок передається до вищих органів для розгляду й затвердження.
Реквізити:
1. Назва виду документа
2. Заголовок
3. Текст, що складається з двох частин:
- у першій подаються загальна оцінка питання (документа) і загальні пропозиції;
- у другій містяться конкретні зауваження, викладені по пунктах. Відсутність зауважень і пропозицій констатується вкінці висновку.
4. Підписи.
5. Дата.
6. Печатка.
Підписуючи висновок, уповноважені особи вказують свою посаду.

Зразок

Висновок про санітарно-епідеміологічний стан дитячого садка № 45 м. Львова

Комісія у складі чотирьох осіб відвідала дитячий садок № 45 м. Львова і виявила: 1. Санітарно-епідемічний стан дитячого садка № 45 задовільний. 2. Усі роботи щодо підтримання дитячого садка в належному стані проводяться. Голова комісії (підпис) Н.Р. Суслик Члени комісії: (підпис) М.Г. Буряк (підпис) І.В. Лобода (підпис) Г.І. Мантошко