Трудова угода


Трудова угода укладається між організацією й людиною, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.
Трудова угода містить такі реквізити:
- назву документа;
- дату й місце його складання;
- перелік сторін, що уклали угоду;
- зміст угоди із зазначенням обов'язків виконавця і замовника;
- юридичні адреси сторін;
- підписи сторін;
- печатку підприємства або організації.
Трудова угода складається у кількох примірниках, один — виконавцеві, інші зберігаються у справах організації-замовника.

Зразок трудової угоди

Трудова угода

м. Київ 12 квітня 2000 р. Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравченка Л. Б. (далі — Замовник), з одного боку, і Київська фабрика «Київвзуття» в особі головного інженера Берегового С. В. (далі — Виконавець), з другого боку, уклали угоду про таке: 1. Предмет угоди 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до 12 червня 2000 року. 1.2. Розмір, форму й колір визначає Замовник, Виконавець ви конує замовлення точно за вимогою. 1.3. Виконавець зобов'язується виготовити взуття доброякісно. 1.4. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оплатити роботу. 2. Розмір і порядок оплати 2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві дві тисячі (2000) гривень. 2.2. Оплата здійснюється протягом двох днів від дня прийняття роботи. 3. Відповідальність сторін 3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством. 4. Дострокове розірвання угоди 4.1. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку. 5. Розв'язання суперечок 5.1. У разі виникнення суперечок за цією трудовою угодою вони розв'язуватимуться судовими органами того району, в якому мешкає Виконавець. 6. Юридичні адреси сторін: Замовник: Київ-28, бульв. Лесі Українки, 3О Виконавець: Київ-40, вул. М. Коцюбинського, 1 Директор школи-інтернату № 12 (підпис) Л.Б. Кравченко Головний інженер фабрики «Київвзуття» (підпис) С.В. Береговий