Розписка


Розписка – це письмовий документ, що складається на підтвердження яких-небудь дій. Текст пишеться у довільній формі.
Обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я та по батькові особи, що дає розписку, виклад (якщо це позичка грошей, вказується сума, якщо йдеться про матеріальні цінності, перелік їх), дата і підпис.
Складається розписка в одному примірнику. Іноді вказуються свідки, якщо виникає потреба в їхній присутності.

Зразок

Розписка
Я, Кучеренко Ірина Євгенівна, одержала від Борищук Лідії Леонідівни 800 (вісімсот) гривень. Зобов’язуюсь вказану суму повернути до 15 січня 2010 р. Дата (підпис) Л.Л. Борищук Засвідчення: (підпис) В.В. Ващенко
Розписка
Я, викладач кафедри української мови Київського університету імені Тараса Шевченка Тарасова Марія Семенівна, одержала від заступника декана з навчальної роботи Ющенка Степана Івановича 10 (десять) комп’ютерів «Пошук» для роботи в лабораторії. Підстава: наказ декана факультету журналістики № 112 від 23.01.2010 р. 02.02.2010 р. (підпис) М.С. Тарасова