Пропозиція


Пропозиція – це документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських організацій, установ.
Реквізити:
1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
2. Повна назва організації – автора документа.
3. Адресат.
4. Адресант.
5. Назва виду документа.
6. Дата.
7. Місце написання.
8. Заголовок.
9. Текст.
10. Посада.
11. Підпис.

Зразок

 
Міністерство хімічної             Начальникові промислового 
промисловості України             об’єднання «Азот»
Виробниче об’єднання «Азот»          Коваленку О.Б.
Яворівське спеціалізоване           пл.Толстого, 4, м.Київ-8, 03008
будівельне управління 
гірничо-капітальних робіт	
 
Пропозиція

25.04.02 м.Яворів
про підготовку дитячого оздоровчого табору „Славутич” до прийому дітей
Вважаю за потрібне: 1. Направити до табору бригаду у складі трьох робітників: будівельника, сантехніка, електрика. 2. Звернутися до педагогічного університету із проханням надати допомогу в укомплектуванні штату вожатих. Заступник начальника (підпис) Б.А.Іваненко