Правила


Правила – це службові документи з викладом настанов чи вимог, що регламентують певний порядок дій, поведінку юридичних та фізичних осіб.
Правила складаються з таких реквізитів:
1) гриф затвердження;
2) назва виду документа;
3) заголовок до тексту;
4) текст;
5) підпис відповідальної особи (при потребі).

Зразок

                                 Затверджено постановою
                                 Кабінету Міністрів України
                                 29.11.01  № 1599
Правила застосування національного знака відповідності
1. Національний знак відповідності (далі – знак відповідності) засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї. 2. Знак відповідності наноситься тільки на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах з підтвердження відповідності. При цьому нанесення знака відповідності є обов’язковим. 3. У разі підтвердження уповноваженим органом із сертифікації відповідності продукції поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органу згідно з державним реєстром таких органів. 4. Знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками. 5. Знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції. 6. Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним продукції. Офіційний вісник України. – 2001. – № 49. – С. 32.