Посвідчення


Посвідчення –документ, який засвідчує особу й посаду того, хто виконує службове доручення, окреслює його повноваження, місце й термін виконання.
Посвідчення бувають таких видів: посвідчення особи, посвідчення про надання громадянинові визначених повноважень, посвідчення про відрядження.
До реквізитів посвідчення входить:
1) назва виду документа;
2) заголовок до тексту;
3) текст (зміст посвідчення, термін дії, підстава для видання);
4) дата складання;
5) підпис відповідальної особи;
6) печатка.

Зразок

Посвідчення про відрядження

Степанова Наталія Романівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри “Менеджмент і маркетинг” Івано-Франківського економічного інституту, відряджається у Тернопільський фінансово-економічний інститут з метою запозичення досвіду, методів впровадження й використання найновіших наукових досягнень у галузі економіки. Термін відрядження “10” днів з “7” квітня 2011 року. Підстава: наказ № 21 від 31.03.03. Дійсне за пред’явленням паспорта і посвідчення викладача. 07.04.03 Ректор (підпис) П.Ю.Яковенко (печатка)