Пояснювальна записка


Пояснювальна записка –це письмове пояснення на вимогу керівника з приводу ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше — порушення дисципліни, невиконання службових завдань).
Інколи пояснювальна записка — це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).
Реквізити:
1. Назва виду документа .
2. Заголовок.
3. Посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається.
4. Текст.
5. Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку (може розташовуватися після адресата).
6. Дата
7. Підпис.

Зразок

                    Деканові природничо-гуманітарного 
                    факультету доц. Турин М.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Про порушення навчальної дисципліни

Студенти групи Ав26 спеціальності "Англійська мова та література" не з'явилися на заняття з лексикології тому, що брали участь у студентській конференції "Переступити поріг надії". Конференцію організував Український Католицький Університет. Конференція проводилась з 10.00 до 14.00. 18.11.11 р. Підпис