План


План – це документ, що визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців.
За терміном виконання плани поділяються на:
- перспективні (охоплюють декілька років);
- річні;
- піврічні;
- квартальні;
- місячні;
- тижневі;
- щоденні.
За структурою розрізняють прості та складні плани.
Основний зміст плану викладається у формі тексту або таблиці. Кожен пункт плану складається з трьох обов’язкових частин:
- зміст роботи;
- термін виконання;
- виконавці.
Плани підписуються особами, відповідальними за їх виконання, або керівниками установи. Затверджується план колегіальним органом або керівником установи. Деякі види планів перед затвердженням узгоджуються з вищими або суміжними установами.

Реквізити:
1. Назва установи (структурного підрозділу).
2. Назва виду документа.
3. Заголовок (вказується період на який складено план).
4. Текст.
5. Підписи.
6. Дата складання.
7. Гриф узгодження.
8. Гриф затвердження.
9. Печатка.

Зразок

                              Затверджую
                              Заступник директора з
                              навчально-виховної
                              роботи СШ № 52
                              _______Розшифрування
                              (підпис)                  
                              „14” серпня 2003 року

Індивідуальний план роботи класного керівника 7-А класу СШ № 52 Гнатів Ірини Володимирівни на І семестр 2009/2010 н. р.