Перелік


Перелік – це документ, що містить систематизований звід предметів, осіб, об’єктів, робіт, на які поширюються певні норми і вимоги.
До реквізитів переліку входять:
1) гриф затвердження;
2) назва виду документа;
3) заголовок до тексту;
4) текст;
5) підпис відповідальної особи (при потребі);
6) печатка (при потребі).

Подібними за формою та реквізитами до переліку є список і каталог, які відрізняються від нього лише призначенням.
Список – документ, що містить звід (реєстрацію) осіб, предметів, документів, об’єктів за абеткою, подій у хронологічному порядку, предметів та ін. від більш значущого до менш значущого.
Каталог – список, перелік книжок, рукописів, картин і т. ін., складений у певному порядку, щоб полегшити їх розшук; реєстр.

Зразок

                           Затверджено постановою
                           Кабінету Міністрів України
                           від 25 грудня 2002 р. № 1952

Перелік платних послуг, що можуть надаватися митними органами

1.Надання консультацій з питань: поміщення товарів у відповідні митні режими; тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в частині митного оформлення товарів (робіт, послуг); дослідження (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів у митних лабораторіях; класифікації товарів згідно з УКТЗЕД; належності товарів до контрольних списків (наркотики, отруйні та вибухові речовини, товари подвійного використання тощо); митного законодавства та його застосування. 2. Надання консультацій митним брокерам і митним перевізникам з питань посередницької діяльності. 3. Надання текстів опублікованих нормативно-правових актів з питань митної справи. 4. Надання відомостей з ліцензійних реєстрів митних брокерів, митних перевізників, митних ліцензійних складів. 5. Копіювання документів, пов’язаних з митним оформленням товарів (робіт, послуг). Урядовий кур’єр. – 2003. – № 1. – С. 14