Особовий листок з обліку кадрів


Особовий листок з обліку кадрів – це обов’язковий документ, що заповнюється громадянином під час зарахування його на посаду, навчання, для участі в певному конкурсі тощо. Той, хто заповнює особовий листок обов’язково мусить наклеїти свою фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа).
Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо без виправлень. Правильність заповнення особового листка обов’язково звіряється із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту та інші.
Реквізити:
1. Назва виду документа.
2. Прізвище, ім’я, по-батькові, дата і місце народження.
3. Фотографія особи, яка заповнює документ.
4. Відомості про освіту, наукові ступені, вчені звання.
5. Якими мовами володіє.
6. Трудова діяльність.
7. Державні нагороди.
8. Вітчизняні, зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки.
9. Відомості про родину.
10. Паспортні дані.
11. Домашня адреса.
12. Особистий підпис.
13. Дата заповнення.

Зразок

Особовий листок з обліку кадрів

1. Прізвище _______________________________________________ ім’я _____________________ по батькові ______________________ 2. Стать__________ 3. Дата народження________________________________________ 4. Місце народження _______________________________________ 5.Освіта _________________________________________________ 6. Якими мовами володієте і якою мірою_______________________ ____________________________________________________________ 7. Учений ступінь, учене звання ______________________________ 8. Які маєте наукові праці та винаходи________________________ ___________________________________________________________ 9. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу) При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади. 10. Перебування за кордоном (робота, службове відрядження тощо) Термін перебування_____________ У якій країні__________________________ Мета перебування за кордоном________________________________ 11. Які маєте державні нагороди (вказати вид і дату нагородження) ________________________________________________ 12. Відношення до військового обов’язку і військове звання _______________________________________________________ Склад______________________Рід військ _________________________ 13. Родинний стан на момент заповнення особового листка ______________________________________________________________ (перелічити членів сім’ї із зазначенням року народження) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 14. Домашня адреса___________________________________________ _____________________________________________________________ 15. Паспорт: серія____№______виданий_________________________ ______________________дата___________________________________ „____”_______________20_р. Особистий підпис (Дата заповнення)