Наказ щодо особового складу


Наказ щодо особового складу – документ, який регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення тощо. У заголовку наказу відзначають “Щодо особового складу”.
Наказ має такі реквізити:
1) назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа;
2) повна назва установи, організації, підприємства – автора документа;
3) назва виду документа;
4) дата;
5) індекс;
6) місце укладання;
7) заголовок до тексту;
8) текст;
9) підпис керівника;
10) печатка.

Зразок

Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський економічний інститут Наказ 2 вересня 2002 р. №2-ОС м. Івано-Франківськ щодо особового складу

1. Призначити:
Павленка Анатолія Сергійовича, професора кафедри “Менеджмент і маркетинг”, з 02.09.02 проректором з навчально-виховної роботи. Підстава: заява професора Павленка Анатолія Сергійовича і результати голосування Вченої ради інституту. 2. Призначити: Тищенка Віктора Павловича, професора кафедри “Облік і аудит”, з 02.09.02 проректором з наукової роботи. Підстава: заява професора Тищенка Віктора Павловича і результати голосування Вченої ради інституту. 3. Надати: Професорові Веселовському Миколі Дмитровичу, завідувачеві кафедри “Облік і аудит”, додаткову відпустку з 02.09.02 по 13.09.02. Підстава: заява професора Веселовського Миколи Дмитровича і право на одержання відпустки у зв’язку з перебуванням на екзаменах. Ректор (підпис) П.Ю.Яковенко (печатка)