Лист


Лист – документ, призначений для обміну інформацією.
Листи поділяються на приватні і службові.
Приватні мають неофіційний характер і в діловому мовленні майже не використовуються.
Службові призначені для писемного спілкування й оперативного управління процесами діяльності організацій, установ та їх структурних підрозділів; для встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.
Є два види офіційної кореспонденції: офіційне листування міждержавних установ чи іноземних представництв у дипломатичній практиці і ділове листування, яке має напівофіційний характер для ділових контактів між фірмами, установами, закладами тощо.
Службові листи, які надсилають установи, пишуться на бланках з такими основними реквізитами відповідно до державного стандарту:
1) адресант;
2) адресат;
3) дата;
4) індекс;
5) назва виду документа;
6) текст (опис фактів або подій, висновки та пропозиції);
7) відмітка про наявність додатка;
8) підпис керівника установи;
9) печатка.

Зразок

Акціонерний комерційний              Міським управлінням
банк “Прикарпаття”                та місцевим відділенням
76000, Івано-Франківськ              акціонерного комерційного 
проспект Відродження, 10             банку “Прикарпаття”
від 2 жовтня 2002р. № 05-8/12

Комерційний лист
Направляємо для використання у практичній роботі лист Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.08.02 № 12-4/30 про зміни та доповнення до Методичних рекомендацій щодо проведення комерціалізації державної роздрібної торгівлі і громадського харчування, повідомлені листом Акціонерному комерційному банку “Прикарпаття” від 20.08.02 № 15-9/73. Додаток на двох сторінках. Голова правління банку (підпис) М.В.Ковалевський (печатка)