Контракт


Контракт (трудовий договір) – угода про прийняття особи на роботу в певну установу, організацію, на підприємство.
Реквізитами контракту є:
1) назва виду документа;
2) заголовок до тексту;
3) дата;
4) індекс;
5) місце укладання;
6) текст (назви сторін, які укладають контракт, із зазначенням їхніх повноважень; зміст контракту; загальні положення; функції й обов’язки працівника; права й умови діяльності фахівця; матеріальне й соціально-побутове забезпечення; обов’язки закладу; зміна контракту; відповідальність сторін, вирішення суперечок; адреси сторін;
7) підписи;
8) печатка.
Виділяють ще контракти (договори, угоди), які використовуються у господарській та зовнішньоекономічній діяльності.
За допомогою трудової угоди оформлюються взаємовідносини між установою (організацією, підприємством) та позаштатним працівником. У договорі засвідчують угоду двох чи кількох сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, яка укладається між приватними особами й організацією та між організаціями.
Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів (договір постачання, договір про матеріальну відповідальність, договір про одержання позики тощо).

Зразок

Контракт з педагогічним працівником Івано-Франківського економічного інституту

1 липня 2002 р. № 5-ОС м. Iвано-Франківськ Івано-Франківський економічний інститут в особі ректора професора Яковенка Павла Юхимовича, з одного боку, та Кучеренка Степана Івановича, з другого боку, уклали цей контракт про таке: Кучеренко Степан Іванович, 1965 року народження, кандидат економічних наук призначається на посаду доцента кафедри “Облік і аудит” на строк з 1 липня 2002 р. до 1 липня 2007 р. 1. Загальні положення. 2. Функції та обов’язки педагогічного працівника. 3. Права й умови діяльності працівника. 4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення. 5. Обов’язки закладу освіти. 6. Зміни та розірвання контракту. 7. Відповідальність сторін і вирішення спірних питань. 8. Адреси сторін. Iнші відомості. Ректор (підпис) П.Ю.Яковенко Педагогічний працівник (підпис) С.І.Кучеренко (печатка)