Конспект


Конспект - це стислий писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо).
Зміст першоджерела може передаватися:
- своїми словами;
- цитатами з першоджерела;
- своїми словами і цитатами.
Останній спосіб найбільш поширений.
За походженням конспекти поділяються на:
- конспекти усних виступів;
- конспекти друкованих праць.
Реквізити конспекту усного виступу:
1. Дата складання.
2. Прізвище та ініціали автора виступу.
3. Заголовок.
4. Текст.
Реквізити конспекту друкованої праці:
1. Дата складання.
2. Бібліографічні відомості першоджерела:
- прізвище та ініціали автора;
- назва (заголовок);
- місто, видавництво, рік видання;
- кількість сторінок.
3. Текст.

До конспекту ставляться такі вимоги:
1) залишати певну частину сторінки (це може бути половина аркуша або поле на одному з його країв) для запису власних думок, оцінки законспектованого;
2) цитуючи, вказувати відповідну сторінку першоджерела. Текст конспекту оформляється довільно. На відміну від тез; крім основних положень, конспект містить і фактичний матеріал.

Зразок

     14. 08. 2003 р.
     Іржі Томам. Історія і жанри риторики (Мистецтво говорити). — К.: 
Видавництво політичної літератури України, 1989.— 189 с.