Характеристика


Характеристика - це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.
Реквізити:
1. Назва виду документа.
2. Заголовок (прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада;при потребі – місце проживання).
3. Текст, який містить такі відомості:
- трудова діяльність працівника;
- ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни;
- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);
- висновки;
- призначення характеристики (при потребі).
4. Дата складання.
5. Підпис керівника установи (при потребі – інших відповідальних осіб).
6. Печатка.
Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Зразок

Характеристика Слупського Тараса Миколайовича 1982 року народження студента комп’ютерного факультету Університету «Львівська Політехніка»
Слупський Тарас Миколайович навчається на п’ятому курсі, до навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вищому закладі освіти Слупський Тарас зарекомендував себе як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першокурсників. З першого курсу працює над науковою темою «Міжнародні відносини з англомовними країнами», з якою виступив на звітно-науковій конференції студентів. Слупський Тарас Миколайович виконує громадські доручення, є старостою ПРЛ51 групи. Вимогливий до себе, користується повагою серед товаришів і викладачів факультету. Володіє винятковими здібностями в написанні пісень і організації розважальних заходів. 04.05.10 Проректор з навчальної роботи (підпис) Л.М.Данилюк (печатка)