Автобіографія


Автобіографія - це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.
Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Основні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.
Реквізити:
1. Назва виду документа.
2. Текст, у якому зазначаються:
- Прізвище, ім’я, по-батькові;
- Дата народження;
- Місце народження;
- Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися);
- Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад);
- Короткі відомості про склад сім’ї.
3. Дата написання.
4. Підпис.
Заголовок («Автобіографія») пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле.
Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.
Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч.
Автобіографія має дві форми:
- автобіографія-розповідь – з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей;
- автобіографія-документ – з точним поданням фактів.

Зразок

Автобіографія


Я, Крушельницька Олександра Романівна, народилась 14 січня 1987 року в м. Львові в родині лікарів.
У 1985 році була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 98. У зв'язку з переїздом батьків до Києва з 1999 року навчалася в ЗНЗ № 87, який закінчила у 2004 році.
За період навчання брала участь у художній самодіяльності, в шкільних, районних олімпіадах з різних предметів, маю грамоти.
У 2002 році закінчила музичну школу по класу скрипки.
У 2004 році вступила до Львівського Національного університету ім.Івана Франка на юридичний факультет денної форми навчання.
З 2010 року працюю на посаді юриста в відділі договірно-правової роботи концерну „ГАЛНАФТОГАЗ”.
Склад сім’ї:
Батько – Крушельницький Роман Сергійович, 1954 року народження, лікар.
Мати – Крушельницька Марія Василівна, 1958 року народження, лікар.

15 листопада 2010 року	                    Підпис