Акт


Акт - це документ правової чинності, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих приватних або службових осіб.
Акт складається з таких реквізитів:
1) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;
2) гриф затвердження;
3) назва виду документа;
4) заголовок до тексту;
5) дата;
6) індекс;
7) місце складання;
8) текст;
9) відмітка про наявність додатка;
10) підписи;
11) печатка.

Зразок

Івано-Франківська                     Затверджую
кондитерська фабрика                    Директор фабрики
“Ласощі”                          Вінтонів К.М.
Акт
про результати інвентаризації матеріальних цінностей на кондитерській фабриці “Ласощі”

24.03.03 № 8-5/7 м. Івано-Франківськ Підстава: Наказ директора фабрики від 20.03.03 року № 54 “Про невчасне подання звітів щодо наявних матеріальних цінностей”. Комісія у складі: Голова: заступник директора фабрики Л.М.Дмитрів. Члени: головний бухгалтер В.М.Савчук. Присутні: завідувач складу Б.Ф.Клим’юк. У період з 3 березня до 21 березня 2003 року комісія провела перевірку наявних на складі матеріальних цінностей і документації на них і вважає, що матеріальні цінності відповідають накладним, за якими вони були отримані. Акт складено у трьох примірниках: 1-ий – директорові фабрики; 2-ий – бухгалтерії фабрики; 3-ий – завідувачеві складу. Голова комісії (підпис) Л.М.Дмитрів Члени комісії (підпис) В.М.Савчук Присутні (підпис) Б.Ф.Клим’юк