Головна » 2012 » Вересень » 8 » Програма курсу за вибором. 8 - 11 класи. Школа журналіста
21:57
Програма курсу за вибором. 8 - 11 класи. Школа журналіста
ШКОЛА ЖУРНАЛІСТА

Програма курсу за вибором

8-11 класи


Автор: В. І. Марущак, учитель Першої української гімназії імені Миколи Аркаса м. Миколаєва; викладач основ журналістики.

Пояснювальна записка

Загальноосвітня цінність вивчення основ журналістики полягає в тому, аби сформувати цілісні знання з цього предмета, вивчити закони, на яких вона базується, поняття професійної етики, сучасної інформаційної системи, жанрів, процесу написання матеріалів. Предмет спрямований на те, щоб навчити учнів усвідомлено орієнтуватися в життєвих ситуаціях, у тих подіях, які відбуваються у світі, державі, області, місті, навчальному закладі, правильно формувати свої думки, уміти їх викладати в журналістських матеріалах, набути умінь і навичок спілкування з майбутніми героями творчих робіт.

Загальна мета курсу з основ журналістики є навчальною, пізнавальною та виховною, а також такою, що формує знання, які допоможуть орієнтуватися в навколишньому середовищі, дадуть змогу учням ознайомитися з майбутньою професією, оволодіти теоретичними знаннями та практичними вміннями, які допоможуть їм у подальшому житті.

Завдання курсу:

1)    формування в учнів поняття про професію «журналіст» та завдання сучасної журналістики;
2)    розкриття ролі журналістів у суспільстві, вплив на формування світогляду людей, сприймання тих процесів, що відбуваються в навколишньому світі;
3)    розвиток у школярів мислення та вміння логічно викладати думки щодо реальних подій;
4)    обґрунтування доцільності формувати власну думку та викладати на папері найголовніше, найактуальніше;
5)    формування грамотності й культури мовлення;
6)    виховання національно свідомого громадянина, який би з пошаною ставився до своєї країни та співгромадян;
7)    вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті знання, користуватися джерелами інформації, оперативно відгукуватися на події, самостійно писати матеріали, аналізувати їх;
8)    розвиток навичок співпраці з існуючими засобами масової інформації;
9)    заохочення до самореалізації своїх здібностей.

Структура і зміст курсу за вибором «Школа журналіста» базується на вивченні неперервності предмета з 8 по 11 клас, ураховуючи вікові можливості учнів.
Вступ до журналістики (8 клас). Завдання цього розділу полягає в тому, щоб ознайомити з майбутньою професією, визначити ту роль, яку вона відіграє в суспільстві.

Початкові знання є основою для вивчення всього курсу, який включає такі розділи, як «Засоби масової інформації», «Планування роботи редакції». Вони допомагають учням розібратися в наявних центральних, місцевих виданнях, у структурі обласної газети, а також усвідомити, для чого існує планування в інформаційній службі, уміти характеризувати кожен із семи видів інформації, знати про те, що написання матеріалу складається з п'яти етапів.

Отримані знання підводять до вивчення жанрів газети.

Під час вивчення матеріалу планується виконання 4 творчих робіт. Передбачається ознайомлення з центральними, регіональними, обласними, багатотиражними газетами, відвідання редакції газети, ознайомлення з її роботою, складання власного творчого плану, написання матеріалу.

У розділі «Газетні інформаційні жанри» (9 клас) основну увагу зосереджено на вивченні таких жанрів, як новина, замітка, звіт, інтерв'ю, репортаж. Розширюються знання про їхню роль на сторінках газет. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями того, як потрібно писати в тому чи іншому жанрі, розуміти, яку роль для матеріалу відіграє факт, де знаходити джерела фактів. Знати, чому виникла необхідність поділити матеріали за жанрами, назвати характерні ознаки кожного з них.

Одним із головних завдань є розширення уявлень про газетні жанри, уміння розрізняти їх на сторінці.

Під час вивчення матеріалу планується виконання 4 творчих робіт. На основі тих подій, що відбуваються в навчальному закладі (конкурси, змагання, літературні читання, участь в олімпіадах), написати новину, прочитати її на уроці, проаналізувати, на яких фактах вона побудована. Знайти в газетах замітку та звіт, розібрати їх на уроці, визначити характеристику, до якого виду вони належать. Написати замітку та звіт. Підготуватися до інтерв'ю, обговорити ті питання, які будуть поставлені респондентові, узяти інтерв'ю у вчителя, відомої людини, журналіста, написати його, проаналізувати на уроці.

Уміння працювати в різних жанрах буде одним із найважливіших показників підготовленості учнів до роботи журналістом.

Вивчення аналітичних ті публіцистичних жанрів відбувається в 10 класі. На початку вивчення курсу подається поняття про аналітичні жанри та детальний аналіз кореспонденції, статті, журналістського розслідування, огляду.

Розглядаючи їх, учні повинні вміти знаходити їх у газетах, аналізувати, розширювати свій кругозір, цікавитися тими процесами, що відбуваються в суспільстві, уміти спостерігати за життям, добирати факти для написання матеріалів.

Подається перелік і характеристика публіцистичних жанрів - нарису, замальовки, рецензії, фейлетону. В учнів має з'явитися цілісне уявлення про жанри, які розповідають про людину, її внутрішній світ. На прикладі однієї з публікацій показати глибину мислення героя. Звернути увагу на художній стиль написання таких матеріалів.
Під час вивчення цих матеріалів написати 5 творчих робіт. Вивчення теоретичної частини поєднувати з практичними заняттями — працювати з газетними публікаціями, аналізувати їх, робити їх розбір за жанрами та видами.

Організувати похід до редакції, провести бесіди з працівниками, ознайомитися з роботою творчого колективу.

Написати кореспонденції. Висвітлення актуальних тем на підставі аналізу, з конкретними висновками та узагальненнями.

Дібрати матеріали для написання замальовки, написати й проаналізувати на уроці. Піти до театру, написати рецензію на спектакль або на прочитану книжку. Зробити аналіз.

Завдання цього курсу полягає в тому, щоб учні розширювали свій кругозір, володіли художнім стилем, уміли оцінювати твори мистецтва.

Курс для її класу «Процес написання матеріалу» завершує освіту учнів. Він формує базу знань, які дають змогу відтворити на сторінках газети ті процеси, що відбуваються навколо нас.

Учні повинні вміти просторово мислити, мати уяву, як правильно написати матеріал, знати структуру творчого процесу, якою будуть користуватися, знати такі методи творчості, як метод інтерв'ю, спостереження та робота з документами. Вивчення теорії про послідовність кроків у процесі написання матеріалу дасть змогу вибудувати свою схему роботи, створити власну Концепцію. Знати, яку роль відіграє сюжет, як утримати читацьку аудиторію та як працювати над заголовком, рубрикою. Аналізувати газетні публікації.

Під час вивчення цього матеріалу необхідно написати 4 творчі роботи. Вивчення теоретичної частини поєднувати з практичними заняттями — працювати з газетними публікаціями, аналізувати їх.

Учителю надається право пропонувати учням самостійно обирати публікації для аналізу учнями. Знаходити цікаві публікації й визначати, яким методом користувався журналіст для підбору фактів. Збудувати власну концепцію майбутнього матеріалу, обговорити її під час уроку. Написати матеріал на шкільну тематику, проаналізувати його.

Принести на урок вирізки з газет без назв, запропонувати дібрати свої варіанти назв. Обґрунтувати вибір заголовка та довести його відповідність жанрові матеріалу. Запропонувати дібрати заголовки під час макетування шкільної газети. Переглянути сторінки газет, дати характеристику рубрикам.

Вивчення цього курсу дає можливість розуміти та аналізувати процеси суспільного життя, сприяти навчально-пізнавальній компетенції і значно поглиблювати журналістські надбання старшокласників.

Кожна тема супроводжується практичною роботою. Це написані учнями творчі роботи, які перевіряє не лише вчитель, а насамперед самі учні. Застосовуються перехресна перевірка, яка дає змогу працювати самостійно не лише над своїм матеріалом, а й сусіда по парті, привчає редагуванню текстів, допомагає бачити та виправляти власні та чужі помилки. Це стимулює старшокласників до творчості. Вони самі ж визначають кращі матеріали та пропонують їх до друку в газетах.

Такий підхід розвиває творчу, навчально-пізнавальну, комунікативну діяльність. Старшокласники поглиблюють загальнокультурні знання, адже в процесі написання робіт ознайомлюються з життєвими явищами, користуються допоміжною літературою, довідниками, словниками.

Теми для. практичних робіт можуть бути запропоновані не лише вчителем, а й самими учнями. Добираючи матеріал для творчої роботи, учні разом з учителем відвідують редакції газет, музеї, театри, зустрічаються з журналістами, ветеранами, цікавими людьми, пишуть про ті події, що відбуваються в навчальному закладі — конкурси, літературні читання, свята, олімпіади, ігри, роботу гуртків.

У 10 та 11 класах пишуть курсові роботи, які перегукуються з іншими предметами. Наприклад, «Невербальні засоби комунікації», «Мова і стиль газети», «Інформаційні агенції України» та ін. Це значно поглиблює їхні знання, спонукає до науково-пошукової роботи. Власні роботи захищають на уроці та розповідають про їх практичне застосування.

Під час виставляння тематичної (а їх не менше трьох на рік) ураховуються поточні оцінки з теоретичного матеріалу та творчі роботи. Найвищий бал мають ті учні, матеріали яких були надруковані в пресі.

Оцінювання відбувається з урахуванням індивідуальних особливостей кожного старшокласника. Критерієм оцінки є не скільки обсяг вивченого, засвоєного матеріалу, скільки вміння його аналізувати, розуміти, застосовувати на практиці.

Оцінюючи навчальні досягнення, необхідно враховувати:
•    правильність викладення матеріалу, розкриття понять, точність уживання термінології;
•    ступінь самостійності відповіді;
•    логічність мислення;
•    ступінь уміння мислити й викладати свої думки.

Початковий рівень навчальних досягнень характеризується фрагментарним володінням старшокласником навчальним матеріалом. Учень може розповісти про те про що йдеться в теоретичному матеріалі.

Середній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень може повторити почуту інформацію, орієнтуватися, де брати факти для матеріалу, знати теоретично, як їх використати, уміти працювати з газетами, визначати публікації за жанрами.

Достатній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень достатньо володіє програмовим навчальним матеріалом, самостійно виправляють власні помилки, здатен застосувати здобуті знання на практиці. Правильно добирає факти для написання матеріалу, пише його.

Високий рівень навчальних досягнень передбачає правильну, вичерпну відповідь, повне розкриття змісту теоретичного матеріалу, підтверджуючи практичною діяльністю — надрукованими в газетах матеріалами.

Тематична оцінка виставляється після вивчення теми. При цьому творча робота є обов'язковою.

Перед початком чергової теми вчитель ознайомлює старшокласників з тривалістю її вивчення пропонує перелік запитань, завдань і тем творчих робіт, а також критерії оцінювання.
Програми курсів за вибором і факультативів з української мови.
8 - 11 класи / За заг.гед. К.В. Таранік-Ткачук. - К.:  Грамота, 2011. - С. 5 - 25
.


Категорія: Документація | Переглядів: 9413 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: