Герої художнього твору


Герої художнього твору - це люди, зображені у художньому творі. У байках дійовими особами найчастіше бувають тварини, рослини, явища природи, предмети.

Розрізняють у творі героїв головних, другорядних та епізодичних.

Головний герой стоїть у центрі уваги письменника, його ім'ям часто називають твір, навколо нього розгортається основний сюжет, головний герой найповніше характеризується.

Другорядні герої своїми діями, вчинками, висловлюваннями допомагають глибше розкрити характер головного героя, але їм приділено менше уваги у творі, вони можуть бути показані не упродовж усього твору.

Епізодичні персонажі з'являються в одному місці твору, щоб яскравіше висвітлити якесь окреме місце в розвитку сюжету, певну рису характеру героя, а потім зникають.