Бароко

Бароко - напрям у мистецтві та літературі 12 - 13 ст. Література бароко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму й емблематичності, прагненням вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. В Україні розквіт бароко припадає на 16 - 18 ст., простежується у поезії Лазаря Барановича, Івана Величковського, Григорія Сковороди та ін. Взірцем барокових віршів є збірка "курйозної" поезії Івана Величковського "Млеко од овци, пастирю належное".