Автологія


Автологія - вживання слів у поетичному тексті в прямому значенні на відміну від тропів. Класичним прикладом автології можна вважати вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". До автологічного письма зверталися Євген Плужник, Дмитро Фальківський та ін. У сучасній ліриці автологія найбільш притаманна Л.Талалаю:

Неначе іншим бачиш літо

І степ, і сонце, і жнива,

Коли і запахом, і цвітом

П'янить-підкошує трава.

У небі жодної хмарини,

Земля озвучена сповна,

І пісню кoжної пташини

Напам'ять вивчила луна.

Пора налитого колосся.

Пора ясної далини,

Коли не думаєш про осінь

І не пригадуєш весни.