Автобіографічний твір


Автобіографічний твір - літератруний жанр: опис власного життєвого шляху на основі спогадів. Жанр автобіографії часто наближається чи й переплітається з мемуарами, коли автор від розповіді про себе переходить до розповіді про події, свідком яких він був. У творчій спадщині Тараса Шевченка, наприклад, є і автобіографія, в прямому значенні цього слова, і автобіографічна повість "Художник", і автобіографічні елементи у віршах "Мені тринадцятий минало", "Якби ви знали, паничі", у пролозі до поеми "Гайдамаки" тощо.