Апокрифи

Апокрифи - велика група християнського епосу, пов'язана із сюжетами Св.Письма, Житіями Святих, версіями першопочатку світу тощо. Існували в рукописному вигляді. Ортодоксальна церква не сприймала апокрифи, накладала на них заборону.