Аплікація

Аплікація - введення у літературний текст цитат (прислів'я, приказки, афоризми, фрагменти з художнього твору та ін.) почасти у зміненому вигляді. Прикладом аплікації можуть бути рядки із сонета Миколи Зерова "Князь Ігор", взяті із "Слова про Ігорів похід":

А любо Дону шоломом зачерпти!

Одважний князю, ти не знаєш смерти,

Круг тебе гуслі задзвенять...