Анотація


Анотація - коротка узагальнювальна характеристика книжки або її частини, статті, рукопису тощо. Анотація вміщує стислу інформацію про зміст праці, відомості про автора та читацьке призначення. Анотація може містити також витяги з рецензій або посилання на них, викладати коротку історію даного твору.