Анахронізм


Анахронізм - культурно-історичні, хронологічні та інші невідповідності у художньому творі, зумисне чи мимовільне привнесення в літературний текст невластивих певній добі застарілих поглядів, звичаїв, суджень, лексики. Наприклад, Юрій Клен, пишучи про соняшник "О Дажбожів пишний цвіте", очевидно, мав на увазі філософський символ українства, а не історичні факти (ця рослина була завезена в Україну в 16 ст.).