Анаграма


Анаграма - переставлення літер у слові, завдяки чому витворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку (тік - кіт, мука - кума, літо - тіло), постають псевдоніми (Симонов - Номис) тощо. Ця стилістична фігура добре відома в українській поезії, використовується з метою римування чи створення різних ефектів, зокрема комічного, як у поемі Івана Котляревського "Енеїда": "Борщів як три не поденькуєш, / На моторошні засерчить; / І зараз тяглом закишкуєш, / І в буркоті закеньдюшить". Або:

Хайль семе нкоми

ихайль кохайль альсе комих

ихай месен михсе охай

мх йль кмс мих мих

Семенко енко нко Михайль

Семенко мих михайльсе менко

О семенко михайль!

О михайль семенко! ("Автопортрет" М. Семенко)