Альманах


Альманах - неперіодичний збірник досить широкого змісту, упорядкований часто за певною тематикою, жанровою чи стильовою ознакою. Так спочатку називався календар. Хоч перші літературні альманахи з'явилися у Франції (16 ст.), вони вже використовували попередній історичний досвід. Попередниками українських альманахів були "Ізборники", "Цвітники" тощо з Києво-Руської доби. Великою популярністю у 19 ст. користувалися "Украинский альманах", "Одесский альманах", "Утренняя звезда", "Русалка Дністровая", "Ластівка" та ін., а в 20 ст. - "З потоку життя", "Терновий вінок", "З-над хмар і долин", "За красою", "Жовтень", "Вир революції" та ін. Ці видання сприяли консолідації творчих сил українських письменників, визначали стильові тенденції літератури, підсумовували певні її здобутки, окреслювали її перспективи.