Алітерація


Алітерація - повторення подібних за звучанням приголосних у віршованому рядку, строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності й музичності (П.Тичина: "Рокотання-ридання бандур"). Особливий художній ефект поетичного мовлення досягається при сполученні алітератції з асонансами (Т.Шевченко: "Гармидер, гамір, гам у гаї").