Зображально-виражальні засоби


Зображально-виражальні засоби — це мовні засоби, за допомогою яких створюється образність і емоційно-естетична виразність художніх творів. Це тропи: епітети, порівняння. метафори, алегорії, гіперболи тощо; поетичні фігури: риторичні звертання, запитання і вигуки, повтори, інверсії тощо; звукове оформлення: алітерації, асонанси.

Наприклад:

На півночі кедр одинокий

В холодній стоїть вишині,

І, сніжною млою повитий,

Дрімає і мріє вві сні.

Він мріє про пальму чудову,

Що десь у східній землі

Самотньо і мовчки сумує

На спаленій сонцем скалі (Генріх Гейне. Переклав М.Рильський).

Художні засоби у вірші:

епітети: одинокий кедр, холодна вишина, спалена скала;

метафори: кедр дрімає і мріє, пальма сумує;

інверсія: кедр одинокий, на півночі стоїть, самотньо і мовчки сумує.