Жанр


Жанр - тип літературного твору, що історично сформувався.

Термін "жанр" вживається в значенні літературного роду (епічний жанр, ліричний жанр, драматичний жанр), виду (жанр роману, жанр повісті, жанр п'єси, жанр ліричного твору), він об'єднує всю класифікацію літературних творів за сукупністю різних ознак (способом викладу, обсягом змалювання життєвих явищ, глибинного проникнення у психологію персонажів, зосередження найбільшої уваги на побутових, родинних, історичних чи соціальних сторонах життя тощо).