Загадка


Загадка (від "гадати" — думати, вгадувати) — жанр фольклору, дотепне запитання, часто у віршованій формі. 3агадка вживається не лише для активізації пізнавальних можливостей дитини (та й дорослих), практикованої етнопедагогікою, чи гуртової розваги, а й почасти містить у собі філософський зміст ("Ой що росте без кореня, / А що біжить без повода, / А що цвіте да без цвіту?"), пов'язується із міфологічним світобаченням: "Зоря-зірниця, красна дівиця, по небу гуляла, сльози роняла; / Місяць бачив — не підняв, сонце встало і забрало" (роса). 3агадка характеризується яскравою пластичною образністю, багатством алітерацій та асонансів, вишуканою поетичністю:

Через Дунай глибокий

Біг кінь білобокий.

Як упав, заіржав —

Білий світ задрижав (гроза, грім).