Розповідь


Розповідь — основний елемент епічного й ліро-епічного твору: зображення подій і вчинків персонажів від імені самого автора або від імені дійової особи.
Якщо розповідь ведеться від дійової особи — це розповідь від першої особи, або оповідь. Якщо ж сам автор від себе веде розповідь про події, змальовує обставини, персонажів, — це розповідь від третьої особи.
Наприклад, повість Марка Вовчка "Інститутка", оповідання І. Франка "Добрий заробок" написані від першої особи, а повість "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького, оповідання "Дорогою ціною" М. Коцюбинського — від третьої особи.