Роман


Роман — великий за розміром і складний за побудовою прозовий (рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплено життєві події, діє велика кількість персонажів, головні герої змальовані багатогранно, характери показані в розвитку. Події в романі охоплюють тривалий проміжок часу. В романах часто буває кілька сюжетних ліній, які переплітаються між собою.
У романах відтворюються важливі історичні події, висвітлюються соціальні проблеми певної історичної доби, народний побут, звичаї.
Великий внесок у скарбницю світового роману зробили О. Бальзак, Ч. Діккенс, Ф. Стендаль, Е. Золя, І. Тургенєв, Л. Толстой, Р.Роллан, М. Шолохов та інші.
Розвиток роману в Україні пов'язаний з іменами Є. Гребінки ("Чайковський"), Г. Квітки-Основ'яненка ("Пан Халявський"), П. Куліша ("Чорна рада"), А. Свидницького ("Люборацькі"), Панаса Мирного ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?") та інших.
У XX ст. цей жанр набув дальшого розвитку у творчості А. Головка ("Бур'ян"), М. Стельмаха ("Правда і кривда", "Чотири броди"), Ю.Яновського ("Вершники"), О. Гончара ("Прапороносці", "Собор"), П. Загребельного ("Диво", "Роксолана") тощо.
За змістом та особливостями змалювання життєвих явищ і персонажів романи поділяються на різновиди: історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, філософські, пригодницькі, детективні тощо.