Риторичні фігури


Риторичні фігури — незвичайна побудова речень і фраз з метою підсилення емоційності твору. Це риторичні запитання і звертання, риторичні ствердження і заперечення, риторичний оклик, анафора, епіфора, інверсія тощо.