Риторичне заперечення


Риторичне заперечення (риторичний — з грецької мови, означає "піднесений", "пишномовний") — одна з фігур поетичної мови: зосередження уваги читача на певній думці за допомогою пояснення її у формі заперечення.

Рідний краю! Чи забуду

Я святі слова оці.

Ні, тебе кохати буду

І в терновому вінці.

(П. Грабовський)