Ритмічний наголос


Ритмічний наголос — той наголос у слові вірша, якого вимагає ритм. Переважно ритмічні наголоси збігаються з граматичними, але бувають випадки розбіжності, коли ритм вимагає переносу їх на інші склади.

Всюди чую любий глас,

Клик життя могучий...

Весно, вітре, люблю вас,

Гори, ріки, тучі! (І. Франко, "Vivere memento")

У слові "люблю" ритмічний наголос не збігається з граматичним (люблю).