Ритм


Ритм (від грецького слова, що означає "розміреність", "такт") — рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, зображувальних).
За одиницю ритму у віршуванні править віршовий рядок, виділений паузою, графічно відокремлений від інших рядків, підсилений римою. У середині рядка є додаткові елементи ритму — стопи та наголоси.
У силабо-тонічному віршуванні в основу ритмічної організації покладено закономірність чергування наголошених і ненаголошених складів.