Прототип


Прототип (від грецьких слів, що означають: "першість", "первинність чого-небудь" і "слід", "відбиток", або разом "прообраз") — та історична чи сучасна авторові особа, життя і діяльність якої покладені в основу літературного образу. Прототип по-іншому — прообраз.
Наприклад, Василь Гнидка — прототип Чіпки Вареника з роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"; прототипами бунтаря Хоми Гудзя з повісті "Fata morgana " М. Коцюбинського стали учасники розгрому поміщицького маєтку в селі Локнистому на Чернігівщині — Іван Жук, Петро Минко, Світайло; прообразом Гриця Летючого з новели "Новина" Василя Стефаника був чоловік з села Трійця. У романі Михайла Булгакова "Біла гвардія" більшість персонажів мають свої прототипи: київський лікар Ф.Г.Яновський — прообраз "сивого професора", генерал Семашкевич — один з прототипів полковника Малишева, письменник Віктор Шкловський — один із прототипів Шполянського.